« Czym jest kredyt gotó… | Strona domowa | Zdobywanie pieniędzy … »

Wykluczenia ubezpieczenia

Święty spokój

Ubezpieczenie kredytu gotówkowego, jest powszechne i jak najbardziej możliwe do wykonania. Wielu kredytobiorców, korzysta chętnie z takiego właśnie rozwiązania, pomimo większej raty miesięcznej do spłaty. Niektórzy, liczą na ochronę kredytu, inni, pragną mieć w końcu święty spokój bez konieczności zamartwiania się o niepewne jutro, podczas gdy jeszcze inni, zainteresowani są przede wszystkim z ubezpieczenia rzeczywistym skorzystaniem.

Już nie gwarant

Kredyty gotówkowe, kiedy zostają już ubezpieczone, nie są bynajmniej gwarantem otrzymania pieniędzy z ubezpieczenia. Mimo, że stosunkowo niewielu ludzi o tym wie, istnieją także tzw. wykluczenia. Wykluczeniem, nazywamy wymienione w umowie pomiędzy kredytobiorcą, a bankiem sytuacje, w których ubezpieczenie nie jest realizowane. W wielu przypadkach, wykluczenia za zadanie mają uchronić bank przed ewentualnymi wyłudzeniami pieniędzy, co się niestety zdarza i stąd też, praktyki banków, które zdecydowane są przed praktykami takimi się uchronić. 

Ochrona przed zdarzeniami losowymi

Niemniej jednak przypadków jest, w których to bank zdaje się robić wszystko, co tylko drogą legalną jest w jego mocy, by za ubezpieczenie nie wypłacił swojemu kredytobiorcy ani grosza, właśnie poprzez wykluczenia. Najczęściej, kredyty gotówkowe, objęte są ubezpieczeniem, które za zadanie ma chronić przed takimi zdarzeniami losowymi, jak utrata pracy, ciężka choroba oraz ewentualnie, śmierć kredytobiorcy. Mimo, że kwestie te, wydają się nie budzić wątpliwości, od każdego z nich, wiele banków znajduje wykluczenia. Warto przed podpisaniem umowy, dokładnie ją przestudiować, także wyszukując właśnie omawianych dziś wykluczeń. 

Kontrowersyjne wykluczenie

Za kredyty gotówkowe nawet kiedy są formalnie rzecz ujmując ubezpieczone, nie otrzymamy pieniędzy jeśli nie spełnimy określonych w umowie warunków. Warunki zaś, przypisane są praktycznie do każdej podstawy, na jakiej opierać teoretycznie moglibyśmy przekonanie o przyznaniu nam pieniędzy z ubezpieczenia. Przykładowo, utrata pracy, nie może absolutnie wyniknąć z naszej winy, co jest kwestią raczej oczywistą i nie budzącą wątpliwości. Mniej oczywisty jest jednak fakt, że utrata pracy poprzez zawarcie porozumienia stron i w wyniku odmówienia niższej posady także uznaje się za wykluczenie i tym samym, w sytuacjach takich nie przysługuje wypłata ubezpieczenia. 

Nowotwory, ale nie samobójstwo

Choroby ciężkie zaś, to wyłącznie transplantacja nerek, udar mózgu, nowotwór złośliwy i przykładowo, zawał serca. Na wypłatę świadczeń w łagodniejszych przypadkach nie ma co liczyć. Śmierć zaś, wyniknąć nie może z samobójstwa, co wydaje się logiczne, lecz inne wykluczenia tutaj, to śmierć przez udar mózgu lub zawał serca, co jest już znacznie mniej logiczne.