« Dobra lokata i jej wa… | Strona domowa | Lokaty strukturyzowan… »

Koszty kredytu gotówkowego

Kredyt gotówkowy to forma kredytowania, która ma swoje plusy oraz minusy. Do plusów takiej formy kredytowania można zaliczyć niewątpliwie możliwość skorzystania z uproszczonej procedury przyznawania kredytu. Z jednej strony jest to mniej formalności w zakresie konieczności przedstawiania określonych dokumentów wymaganych przez bank, jak dokumenty finansowe dotyczące uzyskiwanych przez klientów banku dochodów. Z drugiej strony kredyt gotówkowy można uzyskać w bardzo krótkim czasie, czyli nawet w ciągu jednego dnia. Do minusów kredytów gotówkowych można zaliczyć to, że są to kredyty o najwyższych kosztach kredytowych. Wynika to przede wszystkim z faktu, że taka forma kredytu jest dla banku najbardziej ryzykowna.

 

Zabezpieczenie kredytu

Jeśli bank posiada zabezpieczenie kredytu w przypadku braku spłaty kredytu może przejąć takie zabezpieczenie na poczet nieruchomości. Dla banków najbardziej korzystne jest zabezpieczenie na hipotece, gdyż jest to bardzo silne z punktu widzenia wierzyciela zabezpieczenie zobowiązania finansowego. Zabezpieczenie w formie zastawu rejestrowego na ruchomościach również zapewnia dobre zabezpieczenie wierzytelności, choć banki w Polsce znacznie mniej przychylnie patrzą na takie zabezpieczenie.

Kredyt gotówkowy nie jest zabezpieczony, gdy przyznawany jest jedynie na podstawie oceny zdolności kredytowej wynikającej z uzyskiwanych dochodów przez klienta banku. Jeśli klient straci takie dochody wówczas bank może mieć trudności w odzyskaniu pożyczonych pieniędzy.

Oprocentowanie i inne koszty

Wielu klientów banków patrząc na koszty kredytu skupia się przede wszystkim na oprocentowaniu. Wpływa ono w największym stopniu na wysokość odsetek płaconych od pożyczonego kapitału. Jednak przy kredytach gotówkowych dochodzą jeszcze inne rodzaje kosztów. Po pierwsze jest to prowizja. W przypadku kredytów gotówkowych zgodnie z prawem bank może doliczać koszty kredytowe do łączonej sumy spłacanego kredytu. Prowizja to procent od sumy kredytowej, który pobierany jest przez bank. Najczęściej prowizja waha się między zero a pięć procent od łącznej sumy kredytu. Prowizja doliczana jest do łączonej sumy do spłaty. Do innych kosztów kredytu gotówkowego zaliczyć można opłaty manipulacyjne naliczane przy staraniu się o kredyt. Mogą one dotyczyć kosztów przygotowania wniosku kredytowego. Wszystkie koszty kredytu gotówkowego można bardzo szybko ocenić poprzez sprawdzenie oraz porównania RRSO. Natomiast w ramach RRSO nie są liczone koszty wynikające z ubezpieczeń wykupywanych do kredytu gotówkowego. Ubezpieczenie również doliczane jest do łącznej sumy kredytu gotówkowego.