« Dla kogo są lokaty ba… | Strona domowa | Lokaty bankowe – dobr… »

Lokata walutowa.

Lokaty walutowe to produkty bankowe na lokaty terminowe prowadzone w polskich bankach w walucie obcej. Najczęściej spotykane waluty obce w lokatach bankowych to : euro, dolar, funt brytyjski, funt szwajcarski. Lokaty walutowe to przeważnie dużo niżej oprocentowane lokaty terminowe. Niż te zakładane w polskich złotówkach. Powód dla którego lokaty walutowe są niżej oprocentowane, niż te w walucie polskiej to niższe stopy procentowe w bankach centralnych za granicą. Nie ma dużo ofert promocyjnych na walutowe lokaty bankowe, które oferowałby polskie banki. Promocje z reguły dotyczą depozytów zakładanych w złotówkach. W przypadku lokat walutowych, inaczej niż w przypadku lokat złotówkowych oprocentowanie lokaty wcale nie jest najważniejszym czynnikiem decydującym o opłacalności danej lokaty bankowej.

Wraz z założeniem lokaty walutowej wiąże się ryzyko dotyczące kursu walutowego, jest to więc nie do końca lokata bankowa, tylko pewna forma gromadzenia środków pieniężnych w walucie obcej na swoim rachunku. Co do przyszłych zysków z lokaty walutowej możemy wiec tylko spekulować, oprocentowanie lokaty nie jest najważniejszym czynnikiem, który należy brać pod uwagę przy zakładaniu tego typu lokaty bankowej.

Należy również wspomnieć o tym, że jeżeli zakładamy lokatę walutową z posiadanych środków w złotówkach to bank przewalutuje nasze środki, a my za taką operację bankową będziemy musieli zapłacić.

Lokata walutowa może nam przynieść jeszcze inne wymierne korzyści na przykład kiedy posiadamy kredyt w walucie obcej i obawiamy się ryzyka walutowego, t korzystne może okazać się założenie lokaty walutowej. Lokata zawarta w walucie obcej zniweluje utratę środków związaną ze wzrostem kursu danej waluty. Lokata walutowa może też być zabezpieczeniem naszego kapitału w sytuacji, gdy niespodziewane wydarzenia ekonomiczne, społeczne i polityczne mogą wpłynąć na kurs waluty obcej. Lokata walutowa będzie w tym przypadku doskonałym narzędziem do zdywersyfikowania kapitału. Lokaty walutowe mogą być kusząca formą lokowania kapitału. Nie jest jednak łatwo przewidzieć jak nadchodzące zdarzenia polityczne , ekonomiczne i społeczne wpłyną na wzrost kursu waluty obcej. Nie da się tego ocenić w okresie długofalowym, ale także w krótkim okresie czasu jest to ciężkie do ustalenia i przewidzenia. Lokaty walutowe tak jak bankowe lokaty w złotówkach są opodatkowane podatkiem, który jest nakładany w wysokości dziewiętnaście procent. Jest to podatek od dochodów kapitałowych potocznie zwanym podatkiem Belki. A tutaj pożyczka gotówkowa, która w przyszłości może okzać się bardzo przydatna.