« Lokata walutowa. | Strona domowa | Samodzielne czy zewnę… »

Lokaty bankowe – dobry sposób inwestowania

Inwestować można na wiele różnych sposobów. Jedne z nich będą się charakteryzowały dużym ryzykiem i potencjalnie dużymi zyskami, zaś inne małym ryzykiem i mniejszymi zyskami. Oczywiście duży zysk jest bardzo kuszący, ale spore ryzyko sprawia, że wiele osób decyduje się na bezpieczniejsze sposoby inwestowania, gdzie mogą pomnożyć posiadane środki bez obaw o ich utratę. Takim właśnie sposobem inwestowania pieniędzy są lokaty bankowe.

Czym są lokaty?

Bankowe lokaty terminowe to jeden z depozytów bankowy. Zasada ich funkcjonowania polega na tym, że klient decyduje się powierzyć na określony czas swoje środki bankowi, a ten ostatni inwestuje je w odpowiedni sposób, najczyściej jest to wykorzystanie środków na udzielanie pożyczek i kredytów. Cześć zarobionych w ten sposób pieniędzy trafia z powrotem do klienta, który odbiera wpłacony kapitał z zyskiem. Lokatę zakłada się na określony czas i możemy tu wyróżnić lokaty długo oraz krótkoterminowe. Do tych pierwszych zaliczyć można na przykład lokaty dwuletnie, zaś to tych drugich na na przykład miesięczne, czy kwartalne. Wybór lokaty pod tym względem ma bardzo duże znaczenie, ponieważ warunkuje on termin, kiedy można wybrać środki z lokaty bez utraty wypracowanych odsetek.

Jaka lokata?

To pytanie musi sobie postawić każdy, kto zamierza założyć lokatę. Oferta rynkowa jest spora. Najważniejszymi czynnikami są m. in. wysokość i rodzaj oprocentowania, kapitalizacja odsetek, czy też minimalny wkład , jaki jest wymagany. Rodzaj oprocentowania będzie decydował o tym, czy jego wysokość berdzie się zmieniać w trakcie trwania lokaty – oprocentowanie zmienne, czy też nie – oprocentowanie stałe. Częstotliwość kapitalizacji odsetek będzie zaś miała przełożenie na zysk, bowiem decyduje ona o tym, jak często odsetki będą doliczane do kapitału, od którego będą naliczane kolejne zyski. Minimalny wkład będzie zaś warunkował to, czy z posiadanymi środkami będziemy mogli otworzyć konkretną lokatę

Inne lokaty

Oprócz lokat, nazwijmy standardowych, banki oferują tez inne opcje, takie, jak choćby lokata podwójna, czy walutowa. W przypadku tej pierwszej wpłacane środki rozdzielane są na dwie części – jedna z nich jest inwestowana w zasadzie tak, jak na każdej innej lokacie, zaś druga część środków jest inwestowana w bardziej ryzykowne przedsięwzięcia, ale zysk może być dzięki temu znacznie większy. Lokata walutowa to po prostu lokata, gdzie środki są w innej walucie, np. w dolarach, czy euro. Może to być bardzo korzystna opcja, ale trzeba też pamiętać o ryzyku związanym ze zmianą kursu waluty.