« Kilka słów o kredytac… | Strona domowa | Jak obniżyć koszty wł… »

Pożyczki krótkoterminowe – dlaczego wzbudzają tak duże zainteresowanie?

Pożyczkobiorcom zależy przede wszystkim na możliwie najtańszym zobowiązaniu, ale to nie jedyny czynnik zainteresowania pożyczkami krótkoterminowymi. Dochodzi jeszcze szybkość dostępu do dodatkowych środków. Dlaczego pożyczka krótkoterminowa to najpopularniejsza forma zadłużenia budżetów gospodarstw domowych w kraju?

Pożyczka krótkoterminowa umożliwia domknięcie budżetu przy opóźnieniach z wypłatami. Przy prowadzeniu działalności gospodarczej opóźnienia w opłatach faktur wynoszą średnio 3 miesiące, nawet do pół roku. Cykl opóźnień rozwija się podobnie do kuli śniegowej. Jeżeli jeden podmiot nie płaci drugiemu dochodzi do przesunięcia problemu na coraz niższe szczeble. Kredyt krótkoterminowy do kwoty 2000 złotych nie jest zbyt drogi w spłacie, nie wymaga również maksymalnej zdolności kredytowej, czy wnoszenia majątkowych zabezpieczeń. Wystarczy stabilny dochód (potwierdzony), niezależnie od rodzaju umowy o pracę, aby podpisać umowę o drobną pożyczkę. Dostęp do pieniędzy to kolejna właściwość doceniana przez pożyczkobiorców. Kredyt krótkoterminowy bazuje na zasadzie minimum formalności. Kredytobiorca nie wnosi zabezpieczeń majątkowych do takiej umowy, co już ogranicza dodatkowe koszty i skraca czas rozpatrzenia wniosku. Niski koszt kredytów krótkoterminowych wynika pośrednio ze stóp procentowych, a także z ograniczeń prawnych. Rynek firm pożyczkowych przeszedł korzystną ewolucję prawną pod względem ograniczenia kosztów pozaodsetkowych. To spowodowało większe zaufanie do legalnych firm pożyczkowych, które już nie są w stanie naciągać kosztów. Najważniejsze obowiązki firm pożyczkowych to podawanie jasnych informacji o zobowiązaniu, potwierdzenie kosztów podstawowych i pozaodsetkowych na życzenie klienta, przekazanie umowy do wglądu, wgląd do formularzy opłat windykacyjnych, a także jasne prezentowanie informacji o kredytach gotówkowych w materiałach marketingowych. Odpowiedzialność pożyczkodawców jest bardzo duża i nawet klient bez szczególnej wiedzy ekonomicznej jest dobrze chroniony. W razie problemów ze spłatą zobowiązania nie musisz nawet konsultować sytuacji z drogim prawnikiem, ale z rzecznikiem praw konsumenta odpowiedzialnym za negocjacje z bankami, czy firmami pożyczkowymi bezpłatnie.

Przy wzroście gospodarczym naturalnie większa część społeczeństwa pragnie spełniać bardziej luksusowe potrzeby. Kredyt krótkoterminowy umożliwia natychmiastowy zakup lepszego dobra, a później stabilną spłatę w małych ratach. Poza tym popularność kredytów gotówkowych (krótkoterminowych) wiąże się z budowaniem pozytywnej zdolności kredytowej w celu późniejszego zaciągnięcia jeszcze większych kredytów, np. hipotecznych. Wielu młodych kredytobiorców zaciąga i spłaca terminowo kredyty krótkoterminowe, aby wykazać wiarygodność przed bankami w późniejszych latach, chociażby przed zakupem nieruchomości. Dostęp do pożyczek krótkoterminowych w internecie to kolejny plus i wzrost popularności zadłużenia. Większość kredytobiorców wie, że przy małej pożyczce nawet przy nagłym pogorszeniu sytuacji ekonomicznej trudno stracić majątek rodzinny, budowany pokoleniami.

Pożyczka krótkoterminowa to ciekawe narzędzie. Dobre do wsparcia budżetu przy nieterminowych wypłatach, idealne udoskonalenie budżetu na wakacjach, przy drobnych remontach, przy leczeniu specjalistycznym. W Polsce przeciętne oszczędności to granice 30 000 złotych, a zatem kredyt krótkoterminowy gwarantuje większe bezpieczeństwo ekonomiczne w krytycznych sytuacjach. Czy zgadzasz się ze wskazanymi czynnikami popularności kredytów gotówkowych?