« Czy warto zakładać lo… | Strona domowa | Kredyt w biurze podró… »

Najlepsze rodzaje lokat

Im więcej czasu poświęcisz na analizę rodzajów lokat bankowych, tym większa szansa na solidny zarobek. W artykule poznasz najważniejsze w 2018 roku rodzaje lokat bankowych niezbędne w budowaniu stabilnych zysków z kapitału inwestora indywidualnego.

Wiele banków detalicznych zaczyna udostępniać lokaty bankowe dedykowane pod konkretne grupy zawodowe, prestiżowe w społeczeństwie. Lokaty przeznaczone lekarzom, prawnikom, maklerom, czy nawet właścicielom działalności gospodarczej charakteryzują się znacznie lepszymi warunkami w zakresie oprocentowania, ale jednocześnie wymagają przywiązania klienta do konkretnej instytucji finansowej na dłużej. Lokaty strukturyzowane to kolejny ciekawy przykład na połączenie bezpieczeństwa oszczędzania oraz ryzyka występującego na rynku kapitałowym. W lokacie strukturyzowanej z jednej strony otrzymujesz pewny zysk, a z drugiej strony inwestujesz np. w certyfikaty funduszy inwestycyjnych o stosunkowo większej stopie zwrotu w długim terminie. Oczywiście w lokacie strukturyzowanej ponosisz opłaty manipulacyjne za zarządzanie kapitałem, ale nie są to zazwyczaj duże pieniądze. Główna zaleta lokaty strukturyzowanej to potencjalnie większy zysk, a zagrożenie to ograniczenie płynności nawet przez kilka lat, w zależności od warunków podpisania umowy. Jeżeli chcesz w nieco inny sposób oszczędzać długoterminowo zainteresuj się koniecznie lokatą progresywną. W lokacie progresywnej otrzymujesz większe oprocentowanie po każdym miesiącu utrzymania instrumentu. To opłacalne dla cierpliwych inwestorów indywidualnych. Zawsze jednak analizuj średnie oprocentowanie lokaty progresywnej w całym okresie jej obowiązywania. W ten sposób wytypujesz tylko wartościowe pozycje.

Banki detaliczne zapewniają nie tylko standardowe warunki oszczędzania, ale również promocyjne. Niestety promocyjne lokaty trwają najczęściej do dwóch, maksymalnie trzech miesięcy. Nie musisz jednak przywiązywać się tylko do jednego banku detalicznego, ale skorzystać z potencjału większości instytucji finansowych. W ten sposób dochodzi dodatkowo do dywersyfikacji portfela oszczędnościowego. Zostaw sobie część kapitału na lokatach krótkoterminowych, które rozwiążesz bez większych negatywnych emocji. Dzięki temu zabezpieczysz podstawowe interesy gospodarstwa domowego.